Vítejte na stránkách obce Obec Rohoznice, chcete si nastavit zobrazení:

Uplynulé události

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

  • začíná v - končí v
  • Obecní úřad

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Rohoznice

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Zpráva kontrolního výboru za rok 2020
3. Střednědobý výhled rozpočtu MŠ na roky 2021-2023
4. Rozpočet MŠ na rok 2021
5. Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2024
6. Rozpočet obce na rok 2021
7. Rozpočtové opatření roku 2020
8. Peněžní dary občanům nad 75 let
9. Pořízení kontejnerového nakladače a kontejnerů
10. Pořízení odsávacího zařízení do restaurace v budově č.p. 5
11. Záměr obce pronajmout budovu prodejny čp. 119
12. Podpora provozu prodejen na venkově v roce 2021 – dotace 21RRD10 13. Odpadové hospodářství obce – Dodatek č. 10 smlouvy na odpady
14. Zpráva kronikářky obce
15. Diskuze
16. Usnesení

číst více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

  • začíná v - končí v
  • Obecní úřad

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Rohoznice, které se bude konat dne 5. listopadu 2020 od 18:00 hodin

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Záměr vkladu vodovodu obce do majetku VOS a.s. a upsání akcií
3. Smlouva o zřízení věcného břemene distribuční soustavy ČEZ Distribuce č. IV-12-2019237/VB/02
4. Příspěvek na obědy zaměstnancům Obecního úřadu (směrnice, výše příspěvku)
5. Rekonstrukce budovy č.p. 5 - Dotace Ministerstva pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova 6. Dokončení zpracování Plánu rozvoje obce
7. Rozpočtová opatření roku 2020
8. Diskuze
9. Usnesení

číst více
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

  • začíná v - končí v
  • Obecní úřad

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Rohoznice, které se bude konat dne 22. října 2020 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Rohoznice

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Hospodaření obce a Mateřské školy
3. Záměr vkladu vodovodu obce do majetku VOS a.s. a upsání akcií
4. Smlouva o zřízení věcného břemene distribuční soustavy ČEZ Distribuce č. IV-12-2019237/VB/02 5. Příspěvek na obědy zaměstnancům Obecního úřadu (směrnice, výše příspěvku)
6. Rekonstrukce budovy č.p. 5
7. Rozpočtové opatření roku 2020
8. Diskuze
9. Usnesení

číst více
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva

  • začíná v - končí v
  • Obecní úřad

Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Hospodaření obce a Mateřské školy
3. Návrh na zrušení a zánik Dobrovolného svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska
4. Finanční příspěvek Městu Miletín na provoz ZŠ K. J. Erbena Miletín
5. Finanční dar pro Domácí hospic DUHA, o.p.s.
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění zařízení
distribuční soustavy pro parc. č. 228/1 7. Rozpočtové opatření roku 2020
8. Diskuze
9. Usnesení

číst více