Vítejte na stránkách obce Obec Rohoznice, chcete si nastavit zobrazení:

Služby a poplatky

Náže najdete informace o splatnosti a výši poplatků, vybíraných v obci Rohoznice.

Poplatek  za psa na kalendářní rok je třeba uhradit do 31. března téhož roku.

Výše poplatku za psa na rok 

100,- Kč za psa

150,- za druhého a každého dalšího psa téhož majitele


Poplatky můžete hradit 

a) v hotovosti 

   kontakt :

   tel.: +420 493 693 367


b) na bankovní účet obce 'Rohoznice 116 54 93 59 / 0800

var.symbol popl.za psa 1341,  doplňte vaše č.p. a příjmení (vždy dvě čísla, např. 16, nebo 01)

aktualizováno: 13. 2. 2021 21:05, OI admin

Novinky z Úřad

  • OI admin

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad
  • začíná v - končí v
  • Obecní úřad
Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva

Pozvánka na veřejnou schůzi zastupitelstva

Program:
1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Hospodaření obce a Mateřské školy
3. Návrh na zrušení a zánik Dobrovolného svazku obcí pro plynofikaci Podzvičinska
4. Finanční příspěvek Městu Miletín na provoz ZŠ K. J. Erbena Miletín
5. Finanční dar pro Domácí hospic DUHA, o.p.s.
6. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění zařízení
distribuční soustavy pro parc. č. 228/1 7. Rozpočtové opatření roku 2020
8. Diskuze
9. Usnesení

Úřad