Vítejte na stránkách obce Obec Rohoznice, chcete si nastavit zobrazení:
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

  • začíná v - končí v
  • Obecní úřad

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Rohoznice, které se bude konat dne 22. října 2020 od 19:30 hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Rohoznice

1. Kontrola usnesení z minulého zasedání
2. Hospodaření obce a Mateřské školy
3. Záměr vkladu vodovodu obce do majetku VOS a.s. a upsání akcií
4. Smlouva o zřízení věcného břemene distribuční soustavy ČEZ Distribuce č. IV-12-2019237/VB/02 5. Příspěvek na obědy zaměstnancům Obecního úřadu (směrnice, výše příspěvku)
6. Rekonstrukce budovy č.p. 5
7. Rozpočtové opatření roku 2020
8. Diskuze
9. Usnesení

Úřad

Novinky z Úřad

  • OI admin

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad
  • OI admin

Služby a poplatky

Náže najdete informace o splatnosti a výši poplatků, vybíraných v obci Rohoznice.

Poplatek  za psa na kalendářní rok je třeba uhradit do 31. března téhož roku.

Úřad