obec

Rohoznice

 

Obecní úřad

Rohoznice, okres Jičín

Obecní úřad

adresa:
 • Obecní úřad Rohoznice
 • Rohoznice 1
 • 50771 Miletín
 • tel.: 493 693 367
 • mobil: 731 273 961
 • e-mail: ou.rohoznice@seznam.cz
 • IČO: 00578525

pracovní doba:
 • pondělí:
  6:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
 • úterý:
  6:00 - 12:00
  12:30 - 14:30
 • středa:
  6:00 - 12:00
  12:30 - 14:30
 • čtvrtek:
  6:00 - 12:00
  12:30 - 14:30
 • pátek:
  6:00 - 11:30
 • pondělí - úřední den

Zastupitelstvo obce:
 • starosta:
  Miloš Nosek
 • místostarosta:
  Bc. Miloš Jenčovský
 • zastupitel:
  Ondřej Brzek
 • zastupitel:
  Petra Hadincová
 • zastupitel:
  Miloš Kňourek
 • zastupitel:
  Hana Kňourková
 • zastupitel:
  Jaroslav Vondrouš
Stavební úřad:
Městský úřad Miletín - Stavební úřad, nám. K. J. Erbena 99, 50771 Miletín, tel.: 493693132
Finanční úřad:
Finanční úřad v Hořicích, Čelakovského 1023, 50801 Hořice, tel.: 493652111
Matrika:
Městský úřad Miletín - Matrika, nám. K. J. Erbena 99, 50771 Miletín, tel.: 493693132
Úřad práce:
Úřad práce v Jičíně, Havlíčkova 56, 50601 Jičín, tel.: 493580249
Živnostenský úřad:
MÚ Hořice - Obecní živnostenský úřad, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 50819 Hořice, tel.: 492105444
Pošta pro obec
Pošta Miletín, Komenského 100, Miletín

Katastrální výměra: 895 ha
Zákl. územní jednotka: 573221

Obec Rohoznice se nachází na území okresu Jičín, v Královéhraheckém kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností jsou Hořice v Podkrkonoší. Rohoznice sousedí v městem Miletín. Obec je členem regionálního Sdružení Podzvičinsko a Lázeňského mikroregionu.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace mateřská škola, je plně plynofikována, je napojena na čističku odpadnícj vod.
První zmínka o Rohoznici pochází z roku 1267.INFORMAČNÍ POVINNOST – ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy z akcí, které publikuje na svém webu. Osobní údaje jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání osobních údajů do jiných států.

Každýmá právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos osobních údajů, omezení zpracování,má právo vznést námitku proti zpracování údajů amá možnost podat na způsob zpracování osobních údajů stížnost u dozorového úřadu.

Správce OÚ: Obec Rohoznice, sídlo: Rohoznice 1, 507 71 Miletín, IČ: 00578525, DS: 7e4a6w6, telefon: 493693367, e-mail: ou.rohoznice@seznam.cz

Pověřenec pro OÚ: Hana Kňourková, e-mail: ou.rohoznice@seznam.cz, tel. 607 731 647

Zobrazeno 70519 ×
Rohoznice, okres Jičín